ANINDA TEKLİF AL

Sizin İçin - Uygulamalar


 

Risk her yerdedir. Risk ileride kazanılacak gelirlerin dalgalanması, stratejik kararların ve seçimlerin belirsiz sonuçları veya planlanmayan veya istenmeyen olayların olma ihtimalidir.
Risk olağanüstü karmaşık ve zorlu bir konudur. Tüm şirketler risk ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Ancak bu riski nasıl yönettikleri -ve bu riskleri yönetmenin maliyeti -büyüyen bir şirket ile duraksayan bir şirket arasında farklılık göstermektedir.
Şirketin, riskleri yönetmek ve risk yönetimi faaliyetlerini koordine etmek üzere stratejisi olması tehditlere ve operasyonel belirsizliklere karşı önlem alabilmek açısından önemlidir. Bununla birlikte, rekabet avantajı adına risk yönetimi hayati bir yönetim tekniği ve süreci olup rakiplerden farklılaşmak için de kullanılabilecek önemli bir yöntemdir.
Risk danışmanlarımız konusunda uzmanlaşmış sigortacılardan oluşmaktadırlar.Sektörel bazda şirketlerin karşılaşabileceği riskleri ve doğabilecek sonuçları göz önüne alarak bir risk haritası hazırlarlar.Bu yöntemle doğabilecek riskleri en aza indirgemeyi amaçlamaktadırlar.Mevcut risklerin yanı sıra potansiyel riskler belirlenerek klasik sigorta çözümlerinin yanı sıra alternatif çözüm yolları da önerilmektedir.Riskler belirlendikten sonra müşterinin ihtiyaçlarına uygun optimal sigorta programı hazırlanır.