ANINDA TEKLİF AL

Tarım - Hayvan Hayat Sigortaları


Özenle besleyip, yetiştirdiğiniz hayvanlarınızın beklenmedik sebeplerle zarar görmesini elbette istemezsiniz. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde "keşke" dememeniz için size bir önerimiz var: Hayvan Hayat Sigortaları.

Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası 
Devlet Destekli Kümes Hayvanları Sigortası
Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası
Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası

 


Teminatlar

Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Teminat Kapsamı
Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET) kayıtlı olan süt ve erkek besi sığırları ile mandalar, Tarsim tarafından yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir.

Bu sigorta, sigortalı büyükbaş hayvanlarda aşağıdakileri teminat altına alır:

Genel Şartların A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale (Dar Kapsamlı Tarifede, tüm hastalıklar teminat dışıdır.) 
Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması
Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler
Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması
Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesim riskleri ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde süt sığırları için yavru atma riski


Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Teminat Kapsamı
Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET) kayıtlı olan koyun ve keçi ile koç ve tekeler,  Tarsim tarafından yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir.

Bu sigorta, sigortalı küçükbaş hayvanlarda aşağıdaki sebeplerle meydana gelen ölümler ve mecburi kesim riskleri Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır:

Genel Şartların A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale
Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması
Zehirli çayır otları ve yem'e bağlı zehirlenmeler
Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması
Yangın veya infilâk

 

Devlet Destekli Kümes Hayvanları Sigortası Teminat Kapsamı
Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için aşağıdaki sebeplerle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır:

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları (Dar kapsamlı tarifede, tüm hastalıklar teminat dışıdır.)
Her türlü kazalar ve zehirlenmeler
Her türlü doğal afetler
Yangın veya infilâk


Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası Teminat Kapsamı
TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan, plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar sigorta kapsamındadır. 
Bu sigorta, aktif (içinde arı olan) kovanların aşağıdaki nedenleronucu meydana gelen zararlar, Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde teminat altına alır:

Fırtına
Hortum
Yangın
Heyelan
Deprem
Taşıt çarpması
Sel ve Su Baskını
Vahşi Hayvan Saldırısı
Kovanların nakliyesi esnasında; çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb. (Sadece gezginci arıcılık için geçerlidir.)


Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Teminat Kapsamı
Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; Su Ürünleri Sigortası Genel Şartları ile Tarife ve Talimatlar kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

Sigortaya kabul edilen su ürünleri tesislerindeki;

Su Ürünlerinde:

Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık
Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler
Her türlü doğal afet
Kazalar
Predatörler
Alg patlaması sebebiyle su ürünleri stokunda meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıpları
Kafes ve ağlarında:

Her türlü doğal afet
Kazalar
Predatörler
Alg patlaması nedeniyle meydana gelen maddi zararı

Merak Ettikleriniz

Devlet Destekli Tarım Sigortaları'nda devlet desteği oranı nedir?
Bitkisel Ürün Sigortası'nda, poliçede yazılı primin %50'si devlet tarafından karşılanmaktadır. Meyve ürünlerinde, Dolu Paket Teminatı'na ek olarak don teminatı alınmış ise, sadece Don Teminatı'nda primin 2/3'si devlet tarafından karşılanır.

Diğer Devlet Destekli Tarım Sigortaları'nda ise, poliçede yazılı primin %50'si devlet tarafından karşılanmaktadır.

 

Devlet Destekli Tarım Sigortası yaptırmak için kayıt ve güncelleme işlemleri nerede yapılır?
Bitkisel ürünler için Çiftçi Kayıt Sistemi güncelleme işlemleri; Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl veya İlçe Müdürlükleri’nde yaptırılmaktadır. (Güncelleme işlemlerinin her yıl yaptırılması gerekmektedir.)
Seralar için; Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl veya İlçe Müdürlükleri’nde Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne kayıt yaptırılmaktadır.
Su Ürünleri için; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İlveya İlçe Müdürlükleri nezdinde tutulan Su Ürünleri Kayıt Sistemi’nde kayıt ve güncellemesi yapılmaktadır.
Hayvan kayıt güncellemeleri; TÜRKVET'te kayıt ve güncellemesi yapılmaktadır.
Süt Sığırları ve Mandalar; Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nden ve/veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl veya İlçe Müdürlükleri’nde kayıt ve güncellemesi yapılmaktadır.
Erkek Besi Sığırları ve Mandalar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl İlçe Müdürlükleri’nde kayıt ve güncellemesi yapılmaktadır.
Küçükbaş Hayvanlar (koyun, keçi, koç ve tekeler) için; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl İlçe Müdürlükleri’nde kayıt ve güncellemesi yapılmaktadır.


Poliçe düzenlemeden önce tahmini prim nasıl hesaplanır?
Tarsim web sitesinde yer alan (www.tarsim.gov.tr) Online Prim Hesaplama menüsünden, tahmini prim hesaplama işlemi yapılabilmektedir. Burada hesaplanan Tarım sigortası primi, rehber primler olup; gerçek, parsel bazında poliçe tanzimi sırasında hesaplanacak primlerle farklılık gösterebilir. 

 

Devlet Destekli Tarım Sigortaları'nın Genel Şartları ve Teknik Şartları'na nereden ulaşabiliriz?
Tarsim'in kurumsal web sitesinden (www.tarsim.gov.tr) ulaşabilirsiniz. 

İlgili Belgeler

Aşağıda incelemekte olduğunuz ürüne ilişkin ihtiyaç duyabileceğiniz bilgi ve dokümanlar yer almaktadır. Herhangi bir soru işaretiniz olması durumunda, en yakın acentemiz ile iletişime geçerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları

Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları

Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Genel Şartları

Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası Genel Şartları

Devlet Destekli Su Ürünleri Hayat Sigortası Genel Şartları