ANINDA TEKLİF AL

Sağlık - NONO


N'OLUR N'OLMAZ SİGORTASI 
 
Beklenmedik durumların yol açacağı kazalar sonucu sevdiklerine destek olmaya devam edebilmen için N’olur N’olmaz Sigortası’nın güvenceleri hep yanında.
Poliçe kapsamına alınan bir kaza ile karşılaşman halinde tedavi masrafların teminat altına alınır. Böylece sana, tedavi masraflarını düşünmeden her şeyi yoluna koymak kalır.
 
TEMİNATLAR
* Trafik Kazası
*Zehirli Böcek Isırması
* Kesik
*Yanık
*Kırık - Çıkık
*Elektrik Çarpması
*Sürekli Sakatlılık ve Vefat
 

 

 

 


Teminatlar

THS kapsamında değerlendirdiğimiz hastalık listesine aşağıda ulaşabilirsiniz:

Myokard infarktüsü (Kalp krizi)
Kanser
Kroner by-pass
Böbrek yetmezliği
İnme
Kalp kapakçığı değiştirilmesi
Organ nakilleri
Paralizi
Körlük
İşitme kaybı
Multiple skleroz
Önemli yanıklar
Motor nöron hastalığı
Aort hastalıkları cerrahisi

Merak Ettikleriniz


Tehlikeli Hastalıklar Sigortası nedir? Hangi hastalıkları kapsar?
Tehlikeli Hastalıklar Sigortası sağlık sigortaları ürün grubumuzun bir üyesidir ve aşağıdaki 14 hastalığı kapsar:

Myokard infarktüsü (kalp krizi)
Kanser
Kroner by-pass
Böbrek yetmezliği
İnme
Kalp kapakçığı değiştirilmesi


Tehlikeli Hastalıklar Sigortası yaptırabilmek için herhangi bir yaş sınırı var mıdır?
Tehlikeli Hastalıklar Sigortasına 20 - 65 yaşları arasında girilebilir.

 

Teminatlardan yararlanabilmek için herhangi bir coğrafi sınırlama var mıdır?
Teminatlar tüm dünyada geçerlidir. Poliçe kapsamında bulunan hastalıkların teşhisinin Türkiye dışında herhangi bir ülkede konmuş olması durumunda ise ilgili tarihte tedavinin yapıldığı ülkede bulunduğunuzu belgelemeniz  kaydıyla tazminata hak kazanırsınız.

 

Tazminat ödemeleri nasıl gerçekleşir?
Tehlikeli Hastalıklar tazminatı Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Tehlikeli Hastalıklar Özel Şartları çerçevesinde ancak doldurmuş olduğunuz ön bilgi formu ve sağlık beyanındaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olması halinde ödenebilir. Poliçe teminatı dahilinde bulunan hastalıkların teşhis tarihinden sonra en geç 6 ay içinde tazminat talebinde bulunulması gerekmektedir. Teminat tutarı koroner by-pass ameliyatı tarihinden sonraki ilk 30 günün bitiminde; inme de daimi nörolojik hasarın ispat belgesinin ibraz tarihinden itibaren 30 günün bitiminde; teminat altına alınan diğer hastalıklar ise teşhis tarihinden itibaren geçen 30 günün bitiminde ve yaşıyor olmanız halinde ödenir. Teşhisten sonra bir ay erteleme süresi vardır.

 

Erteleme süresi nedir?
Erteleme Süresi, poliçede belirlenen sigorta tazminatını hak edebilmeniz için, yakalandığınız tehlikeli hastalığın teşhisinden sonra yaşamanız gereken süre olarak ifade edilebilir. Çünkü erteleme süresi içinde vefatınız halinde, menfaattarlara tazminat ödemesi yapılamamaktadır. Söz konusu erteleme süresi 1 aydır.

 

Tazminatın ödenebilmesi için hangi belgeler gereklidir?
Tazminatın ödenebilmesi için aşağıdaki evrakların eksiksiz olarak tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.

Poliçenizin aslı
Nüfus cüzdanı örneğiniz
Doktor raporu ve teşhise baz teşkil eden tetkik sonuçlarınız
Tarafımızca (MAPFRE GENEL SİGORTA) belirlenecek hastane veya uzman hekim tarafından yapılacak muayene raporları ve kimi durumlarda tetkik sonuçlarının örnekleri, bant kayıtları, tetkiklerin kendisi vb.
Tarafınızdan doldurulacak hastalık bilgi formu
Doktorunuz tarafından ve tazminat değerlendirmesi aşamasında gerek duyulursa (MAPFRE GENEL SİGORTA olarak) belirleyeceğimiz hastane veya uzman hekim tarafından doldurulan tıbbi inceleme formunuz
Burada belirtilmemiş olsa dahi, tazminat değerlendirmesi sırasında gerek duyulabilecek medikal bilgi ve incelemeleriniz

İlgili Belgeler

Aşağıda incelemekte olduğunuz ürüne ilişkin ihtiyaç duyabileceğiniz bilgi ve dokümanlar yer almaktadır. Herhangi bir soru işaretiniz olması durumunda, en yakın acentemiz ile iletişime geçerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz. 

Sağlık Sigortaları Genel Şartları