ANINDA TEKLİF AL

Sağlık - Hastayken Sağlık Sigortası


Hastayken Sağlık Sigortasında Ekonomik ve Kaliteli Çözüm

 

SGK 'lısınız ve özel hastanelerin sağlık hizmetlerinden de yararlanarak, bu hizmetler için yüksek primler ödemek istemiyorsunuz.

Sağlığınız Bizde tam da size göre. Bu sigorta poliçesi ile sağlık sigortasının neredeyse yarı fiyatına sigorta yaptırabilirsiniz.

 •        Bu ürünümüzde Sigortalının poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikayet ve hastalıkları ile ilgili her türlü sağlık tedavi masrafları kapsam dahilindedir
 •        80 yaş arasında olan ( 80 yaş dahil ) ve SGK kaydı bulunan herkes için poliçe yapılabilmektedir. SGK tarafından kapsama alınan ve SGK sağlık hizmetlerinden yararlanma
 •        hakkı olan kişiler bu üründen yararlanabilmektedir.
 •  
 •           Yatarak + Ayakta Teminatlarımız
 •           * Cerrahi ve Dahili Yatışlar
 •           * Yoğun Bakım
 •           * Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz
 •           * Koroner Anjiyografi
 •           * Küçük Müdahale Giderleri
 •           * Standart tek kişilik özel oda,yemek ve bir adet refakatçi giderleri
 •           * Doktor Muayene (yılda 8 adet)
 •           * Laboratuvar Hizmetleri
 •           * Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri
 •           * İleri Tanı Yöntemleri
 •           * Fizik Tedavi Giderleri

 

?