ANINDA TEKLİF AL

Bireysel - Oto Sigortaları


• İhtiyari Mali Mesuliyet - Ferdi Kaza Sigortası

• Maksimum Trafik Sigortası

• Kasko Sigortası

• Motosiklet Kasko Sigortası

• Yeşil Kart Sigortası

• Zorunlu Trafik Sigortası

• KaskoJet


------ Bizden teklif almadan Sigortanızı yaptırmayın: 0212 - 573 0111 ------
                    VEGA Sigorta uzman kadrosu ile hizmetinizde'dir. 

 

Oto Sigortaları - ihtiyari Mali Mesuliyet / Ferdi Kaza Sigortası

Geleneksel Trafik Sigorta'larının güvence limitleri sınırlıdır. Trafikte seyrederken üçüncü şahıslara olan sorumluluğunuzun yüksek limitlerle güvence altına alınmasını isteyen bir araç sahibiyseniz veya otobüs ya da minibüs gibi araçlarla seyahat hizmetleri veriyorsanız,  ayrıca İhtiyari Mali Mesuliyet - Ferdi Kaza Sigortası yaptırmayı düşünebilirsiniz. Özellikle toplu taşıma yapan seyahat şirketleri, daha büyük riskler ve sorumluluklarla karşı karşıyadır. Trafik Sigortası'nın yetersiz kaldığı durumlarda, İhtiyari Mali Mesuliyet - Ferdi Kaza Sigortası devreye girecek ve maddi sonuçları en ağır sorumlulukları sizin yerinize üstlenecektir.

Teminat Kapsamı

İMM ve Ferdi Kaza poliçesi ile trafik poliçesi limitlerinin yetersiz kaldığı durumlarda devreye giren İhtiyari Mali Mesuliyet ve Ferdi Kaza teminatları verilmektedir. 

İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı; zorunlu trafik poliçesi ile aynı risklere karşı teminat sağlamakta olup, zorunlu trafik poliçesi limitlerinin yetersiz kaldığı durumlarda devreye girmektedir.

Ferdi Kaza teminatı ise kişinin poliçe kapsamında tanımlanan bir kaza nedeniyle, ölümü, geçici veya  sürekli olarak iş görme yeteneğini kaybetmesi durumunda, sigortalı tarafından belirlenen ve poliçe üzerinde belirtilen limitler dahilinde toplu bir para ödenmesi şeklinde tazmin eder veya bu kaza neticesinde görmek zorunda kaldığı tedavi masraflarını yine sigortalı tarafından belirlenen ve poliçe üzerinde belirtilen limitler dahilinde karşılar.

 

Oto Sigortaları - Maksimum Trafik Sigortası

Trafikte maksimum güvence ile yol alın!

Maksimum Trafik Sigortası, standart Trafik Sigortası ile sağlanan güvence limitlerini yükseltmeyi isteyen araç sahipleri için geliştirilen özel bir sigorta ürünüdür. Trafik sigortasının yetersiz kaldığı durumlarda devreye girecek olan İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı ile tamamlanan bu poliçe ile, aynı zamanda meydana gelebilecek bir kaza durumunda sürücü ve araçta bulunan yolcuları da MAPFRE GENEL SİGORTA Ferdi Kaza Sigortası güvencesi altına alırsınız.

Teminat Kapsamı

MAPFRE GENEL SİGORTA Maksimum Trafik Sigortası kapsamında sağlanan güvenceler Zorunlu Trafik Sigortası, İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı ve Ferdi Kaza Teminatıdır. 

Zorunlu Trafik Sigortası: 

Motorlu araçlar için yasal bir zorunluluk olan Trafik Sigortası, bir kaza nedeniyle ortaya çıkabilecek ölüm ve yaralanmalarda, veya hukuki sorumluluğa yol açacak bir şeyin zarara uğraması durumunda, kazaya sebebiyet veren tarafın, 3. kişilere karşı olan sorumluluklarını önceden belirli limitler dahilinde gidermektedir.

İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı

Standart Trafik Poliçesi limitleri,  üçüncü şahıslara verilecek zararların tamamını karşılayamayabilir. Maksimum Trafik Poliçesi, standart trafik poliçeleri ile alınan teminat limitlerini, poliçe kapsamında yer alan ek İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı ile yükseltmektedir.

İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı; zorunlu trafik poliçesi ile aynı risklere karşı teminat sağlamakta olup, zorunlu trafik poliçesi limitlerinin yetersiz kaldığı durumlarda devreye girmektedir.

Ferdi Kaza Teminatı

Maksimum Trafik Sigorta poliçesi, meydana gelebilecek bir kaza durumunda araç içinde bulunan sürücü ve yolcular için poliçe üzerinde belirtilen limitler dahilinde Ferdi Kaza Sigortası teminatı içerir. 

Bu teminat ile, kişinin poliçe kapsamında tanımlanan bir kaza nedeniyle, ölümü, geçici veya  sürekli olarak iş görme yeteneğini kaybetmesi durumlarında, sigortalı tarafından belirlenen ve poliçe üzerinde belirtilen limitin toplu para ödemesi şeklinde tazmini gerçekleştirilmekte veya bu kaza neticesinde uğranan tedavi masraflarını, yine sigortalı tarafından belirlenen ve poliçe üzerinde belirtilen limitler dahilinde karşılanması söz konusu olmaktadır.

 

Oto Sigortaları -Kasko Sigortası

Tüm yol ve seyahat gereksinimleriniz düşünülerek hazırlanan Geniş Kapsamlı Kasko Sigortası paketimiz ile sürüş keyfine konsantre olup, riskleri bize bırakabilirsiniz...

MAPFRE GENEL SİGORTA, aracınızın uğrayacağı hasarları ve üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararlar nedeniyle sorumluklarınızı güvence altına alır.

Yedek Arabanız Var!

Üstelik İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve Bursa da bulunan ileri teknoloji ile donatılmış, çağdaş Genel Servis'lerde aracınız onarılırken, size tahsis edilen yeni aracınızla hayatınızı kesintisiz yaşamaya devam edersiniz..

Bir kasko poliçesinde aradığınız tüm özellikler…

Yeni Değer Klozu: 

Poliçe süresi içerisinde meydana gelen bir kasko hasarı nedeniyle aracın tam ziya sayılması durumunda ödenecek tazminat miktarı; 1 yıl süre ile aracın marka, model, tip, aksesuar gibi özellikleri aynı olan yenisinin, piyasada ilan edilmiş olan anahtar teslim satış fiyatı olacaktır. Şu kadar ki, aracın birinci el (sıfır km) olması, trafiğe tescil tarihi ile sigorta düzenleme tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş (30 gün dahil) ve araç cinsinin hususi otomobil, kamyonet, panelvan veya minibüs (8–14 yolcu) olması zorunludur. Bu koşulların yerine getirilmemesi durumunda kloz hükümleri geçersiz olup, kasko sigortası genel şartlarının ilgili hükümleri tatbik edilecektir. Şayet üretici firma veya distribütör tarafından araç üzerinde değişiklikler olmuşsa (donanım, tip, görünüm vs.) ödenecek tazminat miktarı için yeni tip aracın standart donanımı baz alınır. Araca emsal teşkil edecek sıfır km. aracın standart donanımı sigortalı araçtan farklı ve artı değer oluşturuyor ise, ilave donanım bedeli ödenecek olan tazminat bedelinden düşülecektir. Araç üretici firma tarafından üretimden kaldırılmış ise, ödenecek tazminat aracın piyasa değeri ile sınırlıdır. 

Operasyonel kiralamalarda ve rent-a-car filolarında yukarıda belirtilen yeni değer klozu (sıfır km) teminatı geçersizdir. 

Hasardan Eskime Payı Düşülmez:

Özel araçlarda meydana gelecek hasarlardan 10 yaşa kadar eskime payı düşülmeden tam ödeme yapılır. Özel araçlarda 10 yaşı geçen araçlarda %20 eskime payı alınır. 

Hususi araçlar için ikame araç hizmetleri:

Standart Teminatlar

- Aracın çarpması, çarpışması, devrilmesi, yanması

- Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs nedeniyle kısmi hasara maruz kalması

- 3.sahısların muzipliği nedeniyle araca gelecek zararlar

- Grev lokavt terör ve halk hareketleri sonucu oluşan zararlar

- Sel ve su baskını zararları

- Sigara ve benzeri maddelerin teması sonucu oluşan zararlar

- Çekme, çekilme zararları

- Kemirgen hayvanların araca vereceği zararlar

 

Ek Teminatlar

01    Deprem, fırtına, dolu zararları,
Muafiyetsiz ve muafiyetli olarak iki ayrı alternatif seçilebilmektedir.

02    Anahtar kaybı teminatı
Sigortalı aracın anahtarının kaybolması ve çalınması sebebi ile aracın güvenliğini sağlamak için yapılan anahtarın kopyalanması alarm ve immobilizerin yeniden kodlanması komple kilit kontak setinin değiştirilmesi masrafları, olay başı ve yıllık toplam 2.000 TL limitle teminat altında olacaktır.

03    Özel Eşya Teminatı
Sigortalı araçta bulunan şahsi eşyalar belirli şartlar dâhilinde 1.000 TL limitle teminat altına alınmaktadır.

04    Anahtarın gasp veya çalınması suretiyle kaybı
Anahtarın bulunduğu mahale; kapı-cam kırmak, kilit uydurmak vb. şekilinde girilmesi, aracın orijinal anahtarının bulunduğu yerdençalınması veya gasp sonucu ele geçirilmesi halleri teminat kapsamındadır.

05    Otoparka ve valeye belge ile teslim edilen araçların çalınması
Otoparka veya valeye bir belge karşılığı teslim edilen aracın çalınması sonucu meydana gelecek hasarlar %85'i sigortacı, %15'i sigortalı tarafından karşılanmak üzere müşterek sigorta esasına göre teminat altına alınmaktadır.

06    KONUT VE OTO ADAPTASYON TEMINATI
Sigortalı veya sigorta ettirenin özel kişi olması ile sürekli sakatlık teminatının sözleşmede bulunması kayıt ve şartıyla; sigortalı veya sigorta ettirenin, sigortalı aracı idare etmeleri esnasında gerçekleşen bir kaza neticesinde sürekli sakatlık oluşması durumunda, sigortalı aracın veya yukarıda belirtilen şartları sağlayan araç sürücüsünün ikametgahının adaptasyonu veya yeni bir engelli aracı temin etmesi için maruz kalınan masraflar, fatura ibraz edilmesi kaydıyla hasar başına ve yıllık toplam; azami 5.000 TL limite kadar karşılanır.

07    Mini onarım    
Bu hizmet sadece hususi ve kamyonet araçlar için geçerlidir. Bu poliçenin geçerlilik süresi boyunca meydana gelebilecek aşağıda tanımlanan küçük çaplı hasarlar belirtilen ölçüsel ve adetsel limitler kapsamında bedelsiz olarak giderilir ve bu kapsamda adresleri aşağıda yer alan “Genel Servis”lerde yapılan onarımlarda hasarsızlık indirimi kaybolmaz. Hizmetler: 1- Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme (Yılda üç adet ile sınırlı): Boyanın zarar gördüğü 15 cm çapa kadar ezik, vuruk ve çizikler 2- Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme (Yılda üç adet ile sınırlı): Boyanın zarar görmediği 7,50 cm çapına kadar kaporta göçükleri 3- Boya Tamiri / Mini Yama (Yılda üç adet ile sınırlı): 30 cm çapa kadar plastik tampon sıyrıkları, 30 cm'ye kadar çiziklerden kaynaklı kaporta sıyrıkları. Mini Onarım hizmeti sadece İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Ankara ve Antalya illerindeki GENEL SERVİS'lerde verilir.

08    Şöför ve Yolcu Koltuk Ferdi Kaza
Minimum 3.000 - Maksimum 50.000 TL limitler ile sürücü ve yolcular için; araçta bulunduğu sırada, araçtan inerken ve araca binerken oluşabilecek kazalar sebebiyle oluşabilecek bedeni zararlar teminat altına alınmaktadır.

09    Artan Mali Mesuliyet teminatı    
Hasar durumunda üçüncü şahıslara verilecek zararlarda işletenin sorumluluğu, Zorunlu Trafik Sigortası teminat limitlerinin yetersiz kalmasına karşı yüksek hadli ihtiyari mali sorumluluk sigorta teminatı ile güvence altına alınır.

10    Asistans    
Aracın çekilmesi ve kurtarılması, kaza halinde acil tıbbi nakil, hususi (özel otomobil) araçlar için ikame araç hizmetleri verilmektedir.

İndirimler

Hasarsızlık İndirimleri    1. yıl sonu yenilemede %30

2. yıl sonu yenilemede %40

3. yıl sonu yenilemede %50

4. yıl sonu yenilemede %60

 

Oto Sigortaları - Motosiklet Kasko Sigortası

MAPFRE GENEL SİGORTA’nın yepyeni Motosiklet Kasko Sigortası,  MOTO MGS’in üstün özellikleri ve geniş teminat içeriği sayesinde motosiklet tutkusu ve tutkunları da güvence altında.

Moto MGS kasko poliçelerinde, dilerseniz sizinle birlikte seyahat eden yakınınızı da teminat altına alabilir, olası bir kazada motosiklet kıyafetiniz ve kaskınızın görebileceği zararı da sigortalarsınız. Moto MGS ile şimdi motosiklet keyfinizi trafikte hak ettiğiniz güvence altında sürebilirsiniz.

 

Oto Sigortaları - Yeşil Kart Sigortası

Aracını yurt dışında kullananlara Yeşil Kart!Yeşil Kart, 45 üye ülkede geçerli olan uluslararası bir güvence sistemidir. Aracınızı yurt dışında kullanırken bir kazaya sebebiyet vermeniz halinde, olası ölüm ve yaralanmalarda, veya hukuki sorumluluk gerektiren durumlarda, sorumluluklarınızı zorunlu olan belli limitler dahilinde gidermeyi amaçlar. MAPFRE GENEL SİGORTA, Yeşil Kart Sigortası'nı üye ülkelerde kurulmuş olan Motorlu Taşıt Büroları adına sizin için yapar.Autobahn-

Yeşil Kart Poliçesinin Geçerli Olduğu Ülkeler

Avusturya, İngiltere, Norveç, Arnavutluk, Yunanistan, Hollanda, Andora, Macaristan, Portekiz, Belçika, Hırvatistan, Polonya, Bulgaristan, İtalya, Romanya, Bosna Hersek, İsrail, Rusya, Belarus, İran, İsveç, İsviçre, İrlanda, Slovakya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İzlanda, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Lüksemburg, Sırbistan, Almanya, Litvanya, Tunus, Danimarka, Letonya, Türkiye, İspanya, Malta, Ukrayna, Estonya, Fas, Fransa, Moldova, Finlandiya, Makedonya

 

Oto Sigortaları - Zorunlu Trafik Sigortası

Motorlu araçlar için yaptırılması yasal bir zorunluluk olan Trafik Sigorta Poliçesi, bir kaza nedeniyle ortaya çıkabilecek ölüm ve yaralanmalarda, veya hukuki sorumluluğa yol açacak bir şeyin zarara uğraması durumunda, kazaya sebebiyet veren tarafın, üçüncü kişilere karşı olan sorumluluklarını Karayolu Trafik Kanunu hükümleri dahilinde ve belli limitler çevresinde gidermeyi amaçlamaktadır.

Teminat Kapsamı

Zorunlu Trafik Sigorta poliçesi, araçların işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet verilmesi halinde; aracı işletenin, zarara uğrayan üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunu belirlenen limitler dâhilinde gidermeyi amaçlar. 

Teminat limitleri, araç türlerine ve araçla gerçekleştirilen mesleki faaliyete göre değişmektedir. 

Trafik Sigortası limitlerini yeterli görmeyen araç sahipleri, İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası yaptırarak bu limitleri yükseltebilirler.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre; Türkiye'de trafiğe kayıtlı her aracın ve araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanların Trafik Sigortası (Karayolları Trafik Kanunu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası) yaptırması zorunludur.

Ana Teminatlar

Bu sigorta ile aracın işletilmesi sırasında üçüncü şahıslara zarar verilmesi durumunda

- Yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene, kontrol, hastane, klinik veya diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer masraflar

- Sigortalı aracın başkalarının ölümüne sebep olması durumunda ölümden dolayı maddi destekten yoksun kalan mirasçıların zararları ve ölenin cenaze masrafları

- Aracın işletilmesi sırasında başkalarının malına veya aracına verdiği maddi zararlar sigorta limitleri içinde tazmin edilir.