ANINDA TEKLİF AL

Konut Sigortaları - Evim Güvende


Evim Güvende poliçesi evinizi ve içindekileri yangın, su baskını, hırsızlık gibi hasarlara karşı güvence altına alır. Evim Güvende  poliçesinden ev sahipleri ve kiracılar yararlanabilir.

 

Evim Güvende Poliçesi Hangi Durumları Koruma Altına Alır? 

* Yangın

 * Sel, su baskını

* Fırtına

* Kara Taşıtları Çarpması

* Hava Taşıtları Çarpması

* Deniz Taşıtları Çarpması

* Dumanın Vereceği Zararlar

* Yer Kayması

* Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler

* Terör

* Kar ağırlığı

 * Cam Kırılması

* Enkaz kaldırma giderleri

* Hırsızlık

* Hasar nedeniyle yapılacak ikametgah değişikliği masrafları

* Ferdi kaza

* Kişisel üçüncü şahıs mali sorumluluk

* Yangın - infilak mali sorumluluk

* Kira kaybı ve kullanım mahrumiyeti

* Elektrik hasarları

* Dolu teminatı

* Yakıt sızması teminatı

* Sabit elektronik cihazlar için elektronik cihaz teminatı

* Izolasyon teminatı

 

Ücretsiz Kombi, Klima Bakımı:   Yıl içinde 1 defaya mahsus kombi, klima yıllık bakımı ücretsiz olarak sunulur. 

Halı Yıkama Hizmeti:   Sigortalılar yılda 1 defa, ücretsiz halı yıkama hakkına sahiptir. (Halı büyüklüğü 6 metrekare ile sınırlı olup, bunun dışındaki tüm halı yıkama talepleri, anlaşmalı kurumun sağladığı indirim oranı üzerinden sağlanır. Ücretsiz ve indirimli halı yıkama hizmeti riziko adresinde bulunan halılar için ve riziko adresinden/adresine teslimatta geçerlidir.

 

 

 

 


Teminatlarınız


Teminat Kapsamı
Yangın, infilâk, yıldırım
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör 
Sel ve su baskını (seylap)
Fırtına
Kar ağırlığı
Yer kayması
Dahili su
Duman
Yakıt sızması
Kara taşıtları çarpması
Hava taşıtları çarpması
Deniz taşıtları çarpması
Enkaz kaldırma masrafları
Hırsızlık
Kazaen kırılma
Cam ve ayna kırılması
Yangın mali mesuliyet
Kira kaybı
Alternatif ikamet ve taşınma masrafları
Üçüncü şahıs mali mesuliyet
Sabit dekorasyon
Elektronik cihaz teminatı
Gasp, kapkaç, yankesicilik teminatı
Konut dışında bulunan eşyalar teminatı
Konutta bulunan üçüncü şahıslara ait eşyalar teminatı
Konut adaptasyon
Deprem (İsteğe bağlı teminat olup sigortalının talep etmesi durumunda poliçe kapsamına dahil edilmektedir.)
Ev yardım hizmetleri (sınırsız-limitsiz)
Enflasyon korunma avantajı

 


Ev Yardım Hizmetleri
Ev Yardım Hizmetleri: 0 (212) 253 77 77

Tesisat işleri
Elektrik işleri
Cam işleri
Çilingir
Konuttan dışarıya çıkılması mümkün olmayan durumlarda şahısların kurtarılması
Doktor veya ambulans gönderilmesi
Uzman hemşire veya refakatçi gönderilmesi
Solunum terapisti gönderilmesi
Yeni doğum yapmış Sigortalı ve bebeğine hizmet
Otel hizmeti
Güvenlik hizmeti
Hastanede yatma durumunda yardım
Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması
Birinci derece aile mensubunun ölümü sonrası meydana gelen seyahat masraflarının karşılanması
Eve öğretmen gönderilmesi
Nakit avansı
Sigortalı faturalarının ödenmesi
Acil mesajların iletilmesi

Merak Ettikleriniz


Konut poliçesi satın alırken bina sigorta bedeli nasıl hesaplanmaktadır?
Bina sigorta bedeli belirlenirken satış değeri değil yeniden inşa maliyeti düşünülmelidir. Binanızın brüt m2 alanı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından sınıflandırılarak açıklanan inşaat maliyetleri ile çarpılarak hesaplanmakta olup arsa payı bu hesap dışında tutulmaktadır. Ayrıca bina içerisinde özel olarak yaptırılan dekorasyon masrafları bedele ilave edilmelidir. Örneğin; 100 m2 büyüklüğünde tam kagir yapılı bir dairenin sigorta bedeli: 100m2 x 700 TL/m2: 70.000 TL Dekorasyon masrafları bedeli: 10.000 TL Toplam Bina Bedeli: 80.000 TL olacaktır.

 

Konut poliçesi satın alırken eşya sigorta bedeli nasıl belirlenmelidir?
Eşya sigorta bedeli belirlenirken konutta bulunan eşyaların günümüz şartlarında yeniden alım değeri düşünülerek bedel tespiti yapılmalıdır. Konut poliçesinde eşya teminatı Yeni Değer Esası'na göre değerlendirilmekte olup hasar esnasında giyim ve mefruşat dışındaki eşyalardan eskime payı düşülmemektedir.
Konut paket poliçesi kapsamında değerli eşya teminatı var mıdır?
Değerli eşyalar poliçede belirtilen limite kadar teminat kapsamında olup, farklı bir bedel için teminat talepleri ayrıca değerlendirilebilmektedir.

Konut paket poliçesi kapsamında deprem teminatı da alabilmek için ne yapmak gerekir?
Bina sahibi olan Sigortalı'nın deprem teminatı alabilmesi için öncelikle Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) yaptırması gerekmektedir. Bedeli DASK sigorta bedelinin üzerinde kalan binalar için konut paket poliçemiz ile İhtiyari Deprem teminatı satın alınabilmektedir. Sadece eşya teminatı alınan poliçeler içinse Deprem Teminatı, poliçede yazılı eşya bedeline eşit olarak satın alınabilmektedir.

 

Konut paket poliçesi kapsamında Cam Kırılması Teminatı ne şekilde verilmektedir?
Cam Kırılması Teminatı bina için 300 TL, eşya için 300 TL olmak üzere toplam 600 TL ile poliçe kapsamında mevcut olup; bu limit için herhangi bir prim alınmamaktadır. Bunun üzerinde talep edilecek limitler ek primle poliçe kapsamına dahil edilmektedir.

 

Enflasyondan Korunma Avantajı nedir?
Sigorta bedelinin, sigorta döneminin başlangıcında doğru ve tam tespit edilmiş olması kayıt ve şartı ile taraflar arasında mutabık kalınan yıllık %15 enflasyon oranına kadar korunmuştur. Sigortalı ile Sigortacı arasında mutabık kalınan enflasyon oranı 365’e bölünerek bulunacak günlük oran, sigorta başlangıç tarihinden hasar tarihine kadar işleyen gün sayısı ile çarpılır ve hasar tarihinde (poliçenin başlangıcındaki sigorta bedeline uygulanmak üzere) geçerli olacak enflasyon oranı bulunur. Bu oran hiçbir şekilde poliçe başlangıç tarihinden hasar tarihine kadar geçen süre için açıklanmış DİE tüketici fiyat indeksindeki artışı geçemez.

 

Konut Sigortası kapsamındaki tazminat esasları nelerdir?
Sigorta bedelinin, hasardan bir gün önceki Yeni Değer Esasına göre hesaplanacak olan sigorta değerine eşit olması halinde tam ziya ve/veya kısmi hasarlarda ödenecek tazminat bedeli, giyim ve mefruşat eşyası dışında bütün ev eşyaları ve konut binası yaşına bakılmaksızın ve eskime, aşınma, yıpranma düşülmeksizin yeni değer üzerinden hesaplanacaktır.


Sigorta bedeli, sigorta değerinden düşük olduğu takdirde Genel Şartlar'ın ilgili hükümleri uygulanacaktır.
Kısmi, hasar veya tam hasarlarda hasar gören kıymetlerin Sigortalı tarafından yerine ikame edilmemesi ya da edilememesi veya tamir edilememesi halinde ödenecek tazminat bedeli, rayiç değerler üzerinden hesaplanacaktır.


Poliçemdeki Konut Binası Teminat kapsamı nedir?
Poliçede gösterilen riziko adresinde bulunan Sigortalı'ya ait konut binası ile bina içindeki her türlü ortak kullanım alanları ve tesisler ile bahçe, avlu ve çevre duvarları, sarnıçlar bu poliçenin konusunu oluşturur. Bina dışında bulunan her türlü kullanım alanları ve tesislerle, televizyon ve uydu anteni gibi binayı tamamlayan şeyler, poliçe üzerinde belirtilerek teminat kapsamına dahil edilebilmektedir.


Poliçemdeki Ev Eşyası Teminat kapsamı nedir?
Poliçede gösterilen riziko adresinde bulunan Sigortalı'ya ve kendisi ile birlikte oturan aile bireyleri ya da birlikte yaşadığı kişiler ve çalışanlarına ait eşyalar bu poliçenin konusunu oluşturur.

Bu poliçe ile verilmiş olan teminat sadece betonarme (tam kâgir) yapı tarzındaki konut binaları ile içindeki ev eşyasını kapsar. Betonarme (tam kagir) yapılar; iç ve dış duvarları ile taban ve tavanları beton, taş, tuğla ve briket gibi yanmaz malzeme ile inşa edilmiş yapılardır. Adi kâgir ve ahşap yapı tarzındaki konut binaları ve içindeki ev eşyaları bu poliçe teminatı dışındadır.

İlgili Belgeler

Aşağıda incelemekte olduğunuz ürüne ilişkin ihtiyaç duyabileceğiniz bilgi ve dokümanlar yer almaktadır. Herhangi bir soru işaretiniz olması durumunda, en yakın acentemiz ile iletişime geçerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Yangın Sigortası Genel Şartları

 

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

 

Hırsızlık Sigortası Genel Şartları

 

Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları

 

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Genel Şartları

 

Bilgilendirme Formu

 

Broşür