ANINDA TEKLİF AL

Bireysel - Konut Sigortaları


• Konut (Geniş kapsamlı Konut Poliçesi)

• Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

*** Teklif için bizi arayın 0212-5730111 ***
 

1.    Konut (Geniş kapsamlı Konut Poliçesi)

Hiçbir şey mutluluğunuzu evinizden alamaz! Konut Sigortanızı uzmanından alın. Vega Sigorta Türkiye Konut Sigorta branşında gene birinci oldu.

Evimiz, birçoğumuz için hayatımızın en önemli yatırımlarından biridir. Bu yatırımı olası hasarlar ve doğal afetlere karşı güvence altına almak ve evinizde ilk günkü huzurla, güle güle oturmanızı sağlamak için VEGA SİGORTA tarafından dizayn edilen “Konutlar İçin Çağdaş Güvence Sigortası” ile; evinizi yangından hırsızlığa, sel ve su baskınlarından yıldırım çarpmalarına, kira kaybından uçak çarpmalarına kadar, dilediğiniz her türlü riske karşı güvence altına alabilirsiniz. 

Teminat Kapsamı

Konutlar için Çağdaş Güvence Sigortası, sadece tam kagir (betonarme) yapılı konut binalarına ve/veya bu binaların içinde bulunan eşyalara çok sayıda riziko için tek bir poliçe ile teminat verilebilecek özel bir paket poliçedir.

Teminatlar - Konut Binası

Poliçede gösterilen riziko adresinde bulunan sigortalıya ait konut binası ile bina içindeki her türlü ortak kullanım alanları ve tesisler ile bahçe, avlu ve çevre duvarları, sarnıçlar bu poliçenin konusunu oluşturur. Bina dışında bulunan her türlü kullanım alanları ve tesislerle, televizyon ve uydu anteni gibi binayı tamamlayan şeyler, poliçe üzerinde belirtilerek teminat kapsamına dahil edilebilmektedir.

Teminatlar - Ev Eşyası

Poliçede gösterilen riziko adresinde bulunan sigortalıya ve kendisi ile birlikte oturan aile bireyleri ya da birlikte yaşadığı kişiler ve çalışanlarına ait eşyalar bu poliçenin konusunu oluşturur.

Bu poliçe ile verilmiş olan teminat sadece TAM KÂGİR yapı tarzındaki konut binaları ile içindeki ev eşyasını kapsar. Tam kâgir yapılar; iç ve dış duvarları ile taban ve tavanları beton, taş, tuğla ve briket gibi yanmaz malzeme ile inşa edilmiş yapılardır. Adi kâgir ve ahşap yapı tarzındaki konut binaları ve içindeki ev eşyaları bu poliçe teminatı dışındadır.

Poliçe Kapsamındaki Teminatlar

- Yangın, infilâk, yıldırım,

- Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör

- Sel ve su baskını (seylap)

- Fırtına,

- Kar ağırlığı,

- Yer kayması,

- Dahili su,

- Duman,

- Yakıt sızması,

- Kara taşıtları çarpması,

- Hava taşıtları çarpması,

- Deniz taşıtları çarpması,

- Enkaz kaldırma masrafları,

- Hırsızlık,

- Kazaen kırılma,

- Cam ve ayna kırılması,

- Yangın mali mesuliyet,

- Kira kaybı,

- Alternatif ikamet ve taşınma masrafları,

- 3 şahıs mali mesuliyet,

- Sabit dekorasyon,

- Elektronik cihaz teminatı,

- Gasp, kapkaç, yankesicilik teminatı

- Konut dışında bulunan eşyalar teminatı,

- Konutta bulunan üçüncü şahıslara ait eşyalar teminatı,

- Konut adaptasyon,

- Deprem (İsteğe bağlı teminat olup sigortalının talep etmesi durumunda poliçe kapsamına dahil edilmektedir.)

- Ev yardım hizmetleri (sınırsız-limitsiz).

 

Enflasyondan Korunma Klozu

Sigorta bedelinin, sigorta döneminin başlangıcında doğru ve tam tespit edilmiş olması kayıt ve şartı ile taraflar arasında mutabık kalınan yıllık %15 enflasyon oranına kadar korunmuştur. Sigortalı ile sigortacı arasında mutabık kalınan enflasyon oranı 365’e bölünerek bulunacak günlük oran, sigorta başlangıç tarihinden hasar tarihine kadar işleyen gün sayısı ile çarpılır ve hasar tarihinde (poliçenin başlangıcındaki sigorta bedeline uygulanmak üzere) geçerli olacak enflasyon oranı bulunur. Bu oran hiçbir şekilde poliçe başlangıç tarihinden hasar tarihine kadar geçen süre için açıklanmış DİE tüketici fiyat indeksindeki artışı geçemez.

 

Tazminat Esasları 

1. Sigorta bedelinin, hasardan bir gün önceki yeni değer esasına göre hesaplanacak olan sigorta değerine eşit olması halinde tam ziya ve/veya kısmi hasarlarda ödenecek tazminat bedeli, giyim ve mefruşat eşyası dışında bütün ev eşyaları ve konut binası yaşına bakılmaksızın ve eskime, aşınma, yıpranma düşülmeksizin yeni değer üzerinden hesaplanacaktır.

2. Sigorta bedeli, sigorta değerinden düşük olduğu takdirde Genel Şartların ilgili hükümleri uygulanacaktır.

3. Kısmi, hasar veya tam hasarlarda hasar gören kıymetlerin sigortalı tarafından yerine ikame edilmemesi ya da edilememesi veya tamir edilememesi halinde ödenecek tazminat bedeli, rayiç değerler üzerinden hesaplanacaktır.

 

2. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Ülkemizin büyük bölümünün deprem kuşağı üzerinde yer alması ve Türkiye'deki çoğu yapısal hasarın depreme bağlı olarak ortaya çıkması nedeniyle, tapuya kayıtlı tüm özel mülkler DASK zorunlu deprem sigortasına tabidir. Bu sigortanın prim tutarını, Doğal Afetler Sigorta Kurumu'nun www.dask.gov.tr adresli internet sitesinde, “poliçe primi ve bedeli hesaplama” isimli bölümde hesaplayabilirsiniz. 

 
DASK'ımı hesaplama: